Pożegnanie dla wieczorów
PEJZAŻ MATOWY
POŻEGNANIE DLA WIECZORÓW
TAM
WIECZÓR
TAK
* * * (już się nie stanie - nadchodzi październik)
* * * (w pośpiechu)
TAM, GDZIE KOŃCZĄ SIĘ SNY
* * * (A nie taka mi jesteś, gdy cię trzymam w dłoni)
* * * (Kiedyś cię zaprowadzę do dni olszynowych)
 
palacz.jpg