Przyjaciół grono i krewnych krąg
Wydać za mąż chciało młodą siostrę swą
Piękną Rosen
I krewnych krąg
Wydać za mąż chciało młodą siostrę swą

Za syna króla wydamy cię
Co ma więcej złota niż nędzarz Roland ziem
Piękna Rosen
Wydamy cię
Co ma więcej złota niż nędzarz Roland ziem

Na zapowiedzi więc dali wnet
Przeszła już niedziela - herold głosi wieść

Dzień szedł za dniem - już wina w bród
Środa, czwartek, piątek - a w sobotę ślub

Piją dzień jeden piją dwa dni
Panna młoda nie chce do alkowy iść

Piją już dwa dni piją dni trzy
Nie chce dzielić łoża młoda z mężem swym

I wtedy stary marynarz wszedł
W granatową bluzę odzian był ów człek

Zasiadł za stołem, gromadzie rzekł:
- Okręt podniósł żagle i odpływa wnet

Panna zoczyła gdzie okręt stał
Na brzeg morza zbiegła ścieżką pośród skał

Głazów ni cierni nie czuła złych
Biegła poprzez fale nie tykając ich

Na pokład statku zabrali ją
Puchar z miodem, z winem dali jej do rąk

Widzę ja widzę że na palcu twym
Śladu po obrączce próżno szukać by

Widzę ja widzę że na włosach twych
Wieńca panny młodej nie ma od dwóch dni

Widzę ja widzę ja pierś białą twą
Jeszcze się dzieciątko nie cieszyło nią

A dziewczę leży u Rolanda boku
Precz smutek wszelki precz wszelki niepokój
Piękna Rosen
U Rolanda boku...

gotyk

Jest to jedna z najstarszych znanych skandynawskich ballad, o głęboko średniowiecznym rodowodzie.

Comments powered by CComment


Copyright © 2004-2017 Jacek Dobrzyniecki.
Zawartość strony jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska
licencja
Wykorzystanie odmienne od warunków licencji wymaga kontaktu z autorem
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.